Lucas87

70 tekstów – auto­rem jest Lu­cas87.

Cza­sem na praw­dziwą miłość....
trze­ba cze­kać na­wet wieki.... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 listopada 2013, 22:27

Pa­miętam la­ta temu...
Ktoś mi po­wie­dział, że po­winienem być os­trożny, gdy chodzi o miłość...
tak zrobiłem...

Po­wiedz im wszys­tko, co te­raz wiem...
Ob­wieść to całemu światu...
Na­pisz to na tle nieba, że wszys­tko, co mieliśmy, przepadło...
Po­wiedz im, że byłem szczęśliwy...
Mo­je ser­ce zos­tało złamane...


Liczyłem na niemożliwe...
--------------------------
In­sp. Impossible... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 sierpnia 2013, 01:06

Wygląda na to, że w dzi­siej­szych cza­sach le­piej być złama­nym dra­niem aniżeli kochającym i czułym romantykiem... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 lipca 2013, 17:10

Wciąż jeszcze żyję nadzieją....
Że praw­dzi­wa miłość pot­ra­fi czekać... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 17 lipca 2013, 22:24

Ciężko mi to przyznać...
Ale przychodzą i ta­kie dni, że na­wet ta­ki gość jak ja...
Cza­sem pot­rze­buje pomocy... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 1 marca 2013, 18:45

W życiu jest jak w bok­sie, cza­sem naz­wiska de­cydują o naszym zwycięstwie... 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 28 grudnia 2012, 12:02

Jes­tem przed Tobą na kolanach...
I je­dynie w moich myślach mogę zobaczyć...
Jak wszys­tko mogłoby być idealnie,
Ale Ty nie dasz nam szansy... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 grudnia 2012, 20:42

Uwierz mi, nie proszę o nic więcej...
Daj mi tyl­ko ja­kiś znak i po­każ, że To­bie też choć od­ro­binę na mnie zależy... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 23 grudnia 2012, 00:48

Przy­pad­ko­we muśnięcie Twej dłoni, głębo­kie i ta­jem­nicze spoj­rze­nie w oczy, usłysze­nie cho­ciażby jed­ne­go słowa wy­pełniłoby cały mój dzień... 

myśl
zebrała 77 fiszek • 18 grudnia 2012, 00:35

Jestem monetą...

Coś Ci opo­wiem...
Kiedy mnie tra­fili i byłem ran­ny... Wiesz o czym po­myślałem za­nim stra­ciłem przy­tom­ność?

O mo­netach... Znów jes­tem 8 lat­kiem, na wy­cie­czce z oj­cem. Prze­wod­nik opo­wiada jak się bi­je monety. [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 4 fiszki • 16 grudnia 2012, 00:28

Lucas87

Stoję na samotnym wzgórzu, cichy, dystyngowany, uosabiam wolę dżentelmena...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lucas87

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność